JUDr. Daniela Komorová

JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Profil JUDr. Daniely Komorovej

 

Vzdelanie:

  • 1977 - 1981 Právnická fakulta UK Bratislava

Kariéra:

  • 1981 - 1990 výkon činnosti právnika vo významných podnikoch vtedajšej hospodárskej sféry a štátnej správe
  • 1990 - 1992 výkon slobodného povolania, komerčná právnička
  • 1992 - 2018 výkon slobodného povolania, advokátka č. l. 0350
  • 1998 - 2018 správkyňa konkurznej podstaty
  • Študentom 3. až 5. ročníka PF UMB v Banskej Bystrici dávam možnosť pracovať vo funkcii praktikant, v rámci tejto funkcie majú nielen možnosť oboznámiť sa s fungovaním advokátskej kancelárie, ale aj vykonávať jednoduchšie právne podania pod dozorom advokáta