JUDr. Daniela Komorová

JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Profil advokátskej kancelárie

 

Od roku 1992 som vykonávala slobodné povolanie ako komerčná právnička podľa zák. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch a v roku 1995 som bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory podľa zák. 132/90 Zb. pod č. licencie 0350. V predchádzajúcom období som bola školiteľkou viacerých koncipientov s ktorými spolupracujem dodnes

Advokátska kancelária poskytuje právne služby nielen v rámci regiónu Banská Bystrica, ale v rámci celého Slovenska. Kancelária je vybavená modernými informačnými prostriedkami, ktoré uľahčujú styk s klientmi. Prvoradú pozornosť venuje individuálnemu prístupu ku každému klientovi a včasnému vybavovaniu jeho agendy. Vďaka 30 ročným skúsenostiam dokážeme reagovať promptne a flexibilne na akékoľvek požiadavky našich klientov.

Kontakt

Obchodné meno:  JUDr. Daniela Komorová

Sídlo:  Kukučínova 20, Banská Bystrica

Pracovisko:  Koceľova 15, Bratislava

Tel:  +421 911 417 315

E-mail:  office@advokatskakancelariabb.sk

Sídlo kancelárie s nachádza v centre Banskej Bystrici v blízkosti Okresného a Krajského súdu v Banskej Bystrici, a taktiež v blízkosti obchodného domu PRIOR. Kancelária sa nachádza v polyfunkčnom dome „ARKÁDIA,“ na štvrtom poschodí so vstupom od Kukučínovej ulice. Možnosť parkovania nájdete v zadnom dvore budovy s prístupom smerom k starej nemocnici FDR. Za okresnou a krajskou prokuratúrou je potrebné odbočiť doprava. Tešíme sa na Vašu návštevu.