JUDr. Daniela Komorová

JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Referencie

 

Advokátka kancelária poskytuje právne služby:

  • významnému klientovi, vlastníkovi viacerých lukratívnych nehnuteľnosti v rámci celého územia SR v sporovej agende týkajúcej sa týchto nehnuteľnosti

  • v oblasti rodinného práva, rozvody, starostlivosť o maloletých, určenie výživného, určenie rodičovstva, rodičovské práva a povinnosti

  • poskytovanie právneho poradenstva obchodným spoločnostiam týkajúce sa vymáhania pohľadávok , náhrady škody a bezdôvodného obohatenia , nekalosúťažného konania

  • zastupovanie v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa ochrany vlastníckeho práva, ochrany osobnosti, náhrady škody na zdraví, bezpodielového vyporiadania spoluvlastníctva, v oblasti rodinného práva, susedského práva, uplatnenia odporovacích žalôb, vyporiadania podielového spoluvlastníctva, ochrany osobných údajov , v konaniach týkajúcich sa diskriminačného zaobchádzania v zmysle zákona 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon)